Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Minh Tín
Hotline:
0902.267.116

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu quyền.
Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực tư vấn xử lý vi phạm
• Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
• Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
• Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
• Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền
2. Xử lý vi phạm nhãn hiệu
Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đặc biệt việc vi phạm nhãn hiệu là một trong các vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp cũng như lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp là chủ sở hữu nhãn hiệu. Với kinh nghiệm của mình, Công ty Luật TNHH Minh Tín tin tưởng rằng sẽ hỗ trợ tối đa giải pháp xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ/ xử lý vi phạm nhãn hiệu cho doanh nghiệp.
Để tiến hành xử lý vi phạm, doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu như sau:
• Giấy ủy quyền (theo mẫu do Công ty Luật Minh Tín cung cấp);
• Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu;
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
• Mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp;
• Mẫu sản phẩm của bên vi phạm nhãn hiệu hoặc tài liệu chứng minh dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu của bên vi phạm;
• Thông tin bên vi phạm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, thông tin liên hệ (nếu có).
• Thực hiện giám định nhãn hiệu để có chứng cứ chứng minh việc vi phạm của bên vi phạm so với nhãn hiệu đã được bảo hộ;
Các mức độ xử lý vi phạm:
1.Cảnh báo vi phạm đối với bên vi phạm:
Sau khi có căn cứ và nhận ủy quyền của doanh nghiệp, Luật Minh Tín tiến hành thực hiện cảnh báo thông qua tư cách đại diện sở hữu trí tuệ yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm nhãn hiệu:
• Tra cứu, xác định chính xác thông tin đơn vị vi phạm;
• Tư vấn, soạn thảo các văn bản yêu cầu đơn vị vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm nhãn hiệu.
• Đại diện cho doanh nghiệp liên hệ làm việc với bên vi phạm yêu cầu chấm dứt vi phạm.
2. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của đơn vị vi phạm bằng biện pháp hành chính:
• Giám định Sở hữu trí tuệ;
• Đại diện thực hiện thủ tục xử lý theo vi phạm hành chính: liên hệ và tiến hành nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan quản lý thị trường, Cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Cơ quan Công an Kinh tế, thanh tra Khoa học công nghệ…
Các dịch vụ mà Công ty Luật Minh Tín thực hiện để tư vấn xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ/ xử lý vi phạm nhãn hiệu
• Thủ tục xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
• Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
• Giám định nhãn hiệu;
• Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;
• Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
• Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

No comments yet.

Trả lời

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial