Quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp có hiệu lực ngày 1-9

quy định tăng lương hưu

  Quy định của Pháp luật về vấn đề điều chỉnh lương hưu, trợ cấp

  Theo đó, từ ngày 1/9, mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ xã, phường, thị trấn bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016 được tăng thêm 8%.

quy định tăng lương hưu
Điều chỉnh lương hưu theo quy định pháp luật

  Cách tính lương hưu đã được điều chỉnh như sau:
  Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng x 1,08

  Nếu sau khi được điều chỉnh mức hưởng theo quy định trên mà có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh như sau:
  + Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống:
Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 250.000 đồng/tháng
  + Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:
Mức lương hưu sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng
 + Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống:
Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 150.000 đồng/tháng
  + Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:
Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 2.000.000 đồng/tháng
  + Đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở: giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016. Nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh thêm 8% mà vẫn thấp hơn 1,15 triệu đồng thì được điều chỉnh bằng 1,15 triệu đồng/tháng (áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1/1/2016 đến 30/4/2016). Thấp hơn 1,21 triệu đồng thì được điều chỉnh bằng 1,21 triệu đồng/tháng (áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1/5/2016 trở đi).

  Trên đây là quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp có hiệu lực từ ngày 1/9/2016. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín giúp ích được cho bạn đọc trong việc cập nhập các quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

L.Thanh

Sharing is caring!

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese