Chuyên mục: Hỏi đáp pháp luật xử lý nợ khó đòi
hỏi đáp xử lý nợ

Có nên thuê công ty đòi nợ?

Câu hỏi: Có nên thuê Công ty đòi nợ thuê để giải quyết công nợ hay không? Trả lời: Các công ty đòi nợ thuê ngày càng xuất hiện nhiều, tuy nhiên cách thức thực hiện xử lý công nợ thường vi phạm pháp luật và không triệt để. Hiện nay, tồn tại những công ty đòi […]

Xem thêm
Khách hàng tiêu biểu
EnglishVietnamese