Câu hỏi: Năm 1994, gia đình tôi có nhận chuyển nhượng 430m2 đất (có nhà ở trên đất) từ ông Hoàng Văn P có xác nhận của UBND xã. Đất này là đất giãn cư do UBND huyện Thạch Thất giao cho gia đình ông P theo quyết định giao đất của UBND tỉnh Hà […]

Xem thêm