thủ tục kháng cáo

[:vi]Phân tích cụ thể những sai phạm của toàn án 2 cấp trong việc giải quyết vụ việc: CÔNG TY KHÁNH SANG KHỞI KIỆN CÔNG TY NINH THUẬN[:en]DETAILED ANALYSIS OF THE COURT wrongdoings LEVEL TWO CASES IN THE SETTLEMENT: COMPANY COMPANY CLAIMS TO Khanh Ninh Thuan[:]

[:vi]1/ Những vi phạm về tố tụng của Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm:
            Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng:
–         Bỏ sót người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận − Đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước đối với dự án đường ven biển Vĩnh Hy – Bình Tiên. Bản thân khối lượng công việc mà Công ty Kháng Sang đã thực hiện, cũng như đối tượng trong Hợp đồng tranh chấp là thuộc thẩm quyền quản lý của Sở giao thông vận tải Ninh Thuận. Do vậy, Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận phải tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
–         Xác định tư cách người làm chứng trong vụ án không phù hợp với quy định của pháp luật đối với ông Lê Hưng Chính. Ông Chính hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Giao thông Ninh Thuận. Trong khi Công ty Ninh Thuận đang là bị đơn của vụ án. Việc Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm đưa ông Chính vào tham gia vụ án với tư cách người làm chứng rõ ràng đã thể hiện sự thiếu khách quan trong việc giải quyết vụ án của hai cấp xét xử.

2/ Những mâu thuẩn và vi phạm nghiêm trọng của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm.
           Thứ nhất: Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Cụ thể:
Theo quy định tại Điều 263 BLTTDS quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm: “ Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị”.
Tuy nhiên, Bản án dân sự phúc thẩm số 02/2014/KDTM-PT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận lại tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án. Như vậy, rõ ràng cấp xét xử phúc thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về phạm vi xét xử, xét xử trùng lặp với phạm vi xét xử của cấp xét xử sơ thẩm.

Thứ hai: Quan hệ pháp luật tranh chấp được xác định theo Bản án phúc thẩm hay bản án sơ thẩm? khi mà bản án phúc thẩm nhận định “giữ nguyên bản án sơ thẩm kinh doanh thương mại số 01/2014/KDTM-ST ngày 17/01/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận”. Trong khi đó bản án sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp đồng xây dựng”, Bản án cấp phúc thẩm lại xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp đồng khoan đá làm đường giao thông” thuộc loại hợp đồng dịch vụ. Tại phần quyết định của Bản án phúc thẩm không tuyên về giá trị pháp lý của bản án sơ thẩm, như vậy là thiếu sót nghiêm trọng.

           Thứ ba: Nếu Tòa án cấp phúc thẩm đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm khi cho rằng nguồn gốc của gói thầu số 20 dự án đường ven biển đoạn Bình Tiên − Vĩnh Hy từ km 6+400 đến km 12+280 không có Công ty Ninh Thuận tham gia cũng như không nhận làm B’, B’’, B’’’….của bất kì cá nhân hay tổ chức nào, từ đó xác định Hợp đồng kinh tế số 15/5/2012/HĐKT ngày 15/5/2012 giữa Công ty Khánh Sang và Công ty Ninh Thuận là một giao dịch dân sự giả tạo thì không lẽ toàn bộ khối lượng công việc mà Công ty Kháng Sang đã thực hiện trên thực tế theo Hợp đồng số 15/5/2012/HĐKT trong các tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 của năm 2012, không có bên thuê dịch vụ hay sao? Việc Công ty Kháng Sang đưa công nhân, máy móc thiết bị đến khoan đá tại dự án của người khác mà không có đơn vị nào giám sát, kiểm tra, phản đối hay có bất kì ý kiến nào hay sao?
Nói thêm rằng: Hợp đồng giữa Công ty Khánh Sang và Công ty Ninh Thuận được thực hiện trong cả một quá trình lâu dài về mặt thực tế và được cụ thể hóa bằng văn bản chính là các Biên bản nghiệm thu hàng tháng, biên bản xác nhận công nợ, Bản cam kết về việc giải quyết công nợ, có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của hai pháp nhân. Chứ không phải là sự giả tạo để hợp thức các khoản nợ.

           Thứ tư: Nếu Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Công ty Khánh Sang nhận thi công cùng một lúc một công việc với hai đối tác là Công ty TNHH Tư vấn- Xây dựng Trung Tín Đức và Công ty Ninh Thuận là không thể xảy ra trên thực tế và mục đích của việc ký kết hợp đồng này cũng để nhằm mục đích chuyển số nợ từ Công ty TNHH Tư vấn- Xây dựng Trung Tín Đức sang cho Công ty Ninh Thuận thì tại sao lại có sự khác biệt hoàn toàn về hồ sơ công nợ. Thời gian tiến hành cũng hoàn toàn khác nhau?
Trong hồ sơ vụ án không có bất kì tài liệu, chứng cứ hay bất kì lời khai nào thể hiện nội dung: Công ty Khánh Sang đã thực hiện toàn bộ phần công việc khoan phá đá của gói thầu số 20 theo Hợp đồng kinh tế số 12/5/HĐKT mà Công ty Khánh Sang ký kết với Công ty TNHH Tư vấn- Xây dựng Trung Tín Đức, mà giá trị thanh toán được xác định theo khối lượng công việc đã thực hiện. Cụ thể:

* Theo Bảng đối chiếu công nợ ngày 25/12/2011 giữa Công ty Khánh Sang và Công ty TNHH Tư vấn- Xây dựng Trung Tín Đức thì khối lượng công việc thực tế mà Công ty Kháng Sang được nghiệm thu là 44.531,3méttương ứng với giá trị thanh toán là 1.620.939.320 đồng. Số tiền này hiện nay Công ty TNHH Tư vấn- Xây dựng Trung Tín Đức vẫn chưa thanh toán trả cho Công ty Khánh Sang. Công ty Kháng Sang đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn- Xây dựng Trung Tín Đức thanh toán khoản nợ nêu trên.
* Trong khi đó, Hợp đồng kinh tế số 15/5/2012/HĐKT ngày 15/5/2012 giữa Công ty Khánh Sang và Công ty Ninh Thuận, tại các biên bản nghiệm thu, Biên bản đối chiếu công nợ, Bản cam kết về việc giải quyết công nợ, tổng khối lượng đá khoan phá được nghiệm thu tính từ ngày 15/5/2012 đến ngày 18/12/2012 là 46.564,8 mét với tổng giá trị được tính là 1.694.958.720 đồng.

Đây hoàn toàn là hai khoản thanh toán khác nhau dựa trên khối lượng công việc đã thực hiện khác nhau, theo Hợp đồng được ký kết khác nhau với bên thuê dịch vụ khác nhau, được tiến hành tại các thời điểm khác nhau và có sự nối tiếp về thời gian, tiến độ thực hiện công việc. Rõ ràng, những nhận định tại bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm là hoàn toàn không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, đồng thời có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Xây dựng công trình Khánh Sang.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015
 LS. Nguyễn Ngọc Đức

[:en]1 / The violation of procedure of the Court of First Instance, Appeal:
In the process of settling the case, the People’s Court of the city of Phan Rang – Thap Cham People’s Court and Ninh Thuan province has seriously violated the proceedings:
– Omission person whose rights and obligations relating to the case is the Department of Transport in Ninh Thuan Province – Representatives of state equity for the coastal road project Hy – Binh Tien. Workload itself that the Company has implemented Antibodies Sang, as well as the object of the contract dispute is under the jurisdiction of the Department of Transport in Ninh Thuan. Therefore, the Department of Transport in Ninh Thuan to join the case as a person with rights and obligations related.
– Determine status of witnesses in the case are not consistent with provisions of the law, for Le Hung Chinh. He currently holds the position of Deputy Director of Communications JSC Ninh Thuan. While the Company is the defendant in Ninh Thuan is the case. The Court of First Instance and the Appeal brought him to participate in the case as witnesses clearly showed the lack of objectivity in resolving the case of the two-level trial.

2 / The conflicts and serious violations of the Court of First Instance and the Court of Appeal.
First: People’s Court of Ninh Thuan province has serious mistake in the application of the provisions of the Civil Procedure Code. Specific:
According to the provisions of Article 263 of the CPC provides for the scope of appellate hearing: “The Court of Appeal reviewed only part of the judgment of first instance appeal or protest or related to the review content of the appeal or protest “.
However, civil judgments Appeal No.02 / 2014 / MLM-PT May 30, 2014 the People’s Court said Ninh Thuan not accept the entire petition of the plaintiff in the case. Thus, the apparent level appellate hearing has seriously violated the scope of the trial, the trial overlaps with the range of the level judging instance trial.

Second: The legal system is determined by disputed verdict or appellate instance verdict? when the appellate judgment stated that “the judgment at first instance commercial business 01/2014 / MLM-ST dated 01.17.2014 of the People’s Court of the city of Phan Rang – Thap Cham, Ninh Thuan” . Meanwhile instance verdict determined that the dispute related “construction contract disputes,” the verdict of Appeal determined that the disputed relationship “rock drilling contract disputes roads” of a kind service contracts. At the decision of the Appellate Court did not declare the validity of the judgment of first instance, is so seriously flawed.

Third: If the Court of Appeal agreed with the judgment of the first instance that the source of the package No. 20 Coastal Road Project Binh Tien segment – Hy from 6 + 400 to km 12 + 280 km is not the company has participated in Ninh Thuan and do not get B ‘, B’ ‘, B’ ” …. by any individual or organization, thereby determining the economic contract number 15/5 / 2012 / HĐKT dated 15.05.2012 between the company and the company Sang Khanh Ninh Thuan is a civil transaction artificially probably not the entire volume of work that the company has implemented Antibodies Sang actually under contract No. 15/5/2012 / HĐKT in may, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of 2012, no lessee or what service? Antibodies Sang put the company workers, machinery and equipment to drill stones at other people’s projects without any supervision unit, test, oppose or have any comments yet or what?
Added: Contract between the Company and the Company Sang Khanh Ninh Thuan is done in a long process in terms of reality and is concretized in writing is the acceptance record monthly record liabilities confirmed, written commitment on the settlement of debts, with the signature of the legal representative of the two legal entities. Rather than the sham to legitimize the debts.

Fourth: If the Court of Appeal said that the company received construction Sang Khanh simultaneously work with two partners Consultants Ltd. Faithful German Construction Company and Ninh Thuan is impossible in fact, and the purpose of this contract is signed for the purpose of transfer of debt from the company Limited Construction Consultants Faithful German to Ninh Thuan company then why there is a difference entirely on debt profile. Time also conducted entirely different?
In the case file does not have any documents or evidence or any testimony shows the contents: Company Khanh Sang made the whole piece of work for rock-drilling of Package No. 20 under the economic contract No. 12/5 / HĐKT that company signed with Sang Khanh company Limited Construction Consultants-Duc Trung Tin, whose value of payment is determined according to the volume of work performed. Specific:

* According debt comparison table between the Company dated 25/12/2011 and Sang Khanh Company Limited Construction Consultants Faithful Germany, the actual workload that company’s Resistance 44.531,3mettuong Sang been accepted applications payment value is 1,620,939,320 VND. This amount is currently Consultants Ltd. Construction Trung Tin Germany remained unpaid paid to the Company in Khanh Sang. Resistance Sang Company is conducting legal proceedings to sue the People’s Court of the city of Phan Rang – Thap Cham request Co. Construction Consultants Faithful German debt payments mentioned above.
* Meanwhile, the Economic Contract No. 15/5/2012 / HĐKT dated 05.15.2012 between the Company and the Company Sang Khanh Ninh Thuan, in the test records, minutes of the debt comparison, Japan is committed link on the settlement of liabilities, the total volume of rock drilled out from the date of acceptance by date 18/12/2012 15/05/2012 46564.8 meters is to be calculated as the total value of VND 1,694,958,720.

These are two completely different payments based on the volume of work was done differently, according to the contract signed with the lessee various different services, were conducted at different times and with the serial on time, progress of the work. Obviously, the judgment at first instance verdict and appellate judgment is entirely inconsistent with the objective facts of the case, and there are serious mistakes in the application of law, irreparably damaged importance to the rights and legitimate interests of the company Limited Chongqing Construction of Sang.

Hanoi, 27 May 04 2015
LS. Nguyen Ngoc Duc

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *