Mua bán doanh nghiệp xảy ra với tất cả các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH; Công ty CP; Công ty liên doanh;… đối với cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Một số người lầm tưởng rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Thực tế, việc mua bán phải […]

Xem thêm