Chuyên mục: Đầu tư
thực hiện dự án

Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án

  Quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư là một quá trình phức tạp. Bao gồm công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án và kích thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó. Nhằm đạt được những mục tiêu […]

Xem thêm
lập dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư

  Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện […]

Xem thêm
mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp xảy ra với tất cả các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH; Công ty CP; Công ty liên doanh;… đối với cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Một số người lầm tưởng rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Thực tế, việc mua bán phải […]

Xem thêm
chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các nhà đầu tư, Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác.   Theo quy định hiện hành của Luật đầu tư, “nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc […]

Xem thêm
Khách hàng tiêu biểu
EnglishVietnamese