Chuyên mục: Đầu tư
thực hiện dự án

Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án

  Quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư là một quá trình phức tạp. Bao gồm công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án và kích thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó. Nhằm đạt được những mục tiêu […]

Xem thêm
các bước đầu tư dự án

Các bước đầu tư dự án

Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh […]

Xem thêm
lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư

Nhằm đưa dự án của mình vào thực tiễn, điều đầu tiên chủ đầu tư cần phải làm là lập dự án đầu tư. Vậy lập dự án đầu tư gồm những báo cáo gì và phải làm như thế nào? Luật Minh Tín sẽ tư vấn lập dự án thế nào cho hiệu quả […]

Xem thêm
mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp xảy ra với tất cả các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH; Công ty CP; Công ty liên doanh;… đối với cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Một số người lầm tưởng rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Thực tế, việc mua bán phải […]

Xem thêm
chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các nhà đầu tư, Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Theo quy định hiện hành của Luật đầu tư, “nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn […]

Xem thêm
Khách hàng tiêu biểu
EnglishVietnamese