Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hiện nay, tình hình tài sản sở hữu trí tuệ bị xâm phạm rất phổ biến. Cụ thể là xâm phạm về bản quyền tác giả; nhãn hiệu; thương hiệu; kiểu dáng công nghiệp và sáng chế diễn ra rất phổ biến. Do đó, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một […]

Xem thêm
bảo hộ bản quyền

Vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả

1. Cơ sở pháp lý – Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015; – Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009; – Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ […]

Xem thêm
tên thương mại

Phân biệt tên thương mại với nhãn hiệu hàng hóa

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì hai khái niệm nhãn hiệu và tên thương mại ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, rất nhiều người đang đồng nhất hai khái niệm này là một dẫn đến nhầm lẫn giữa nhãn hiệu với tên thương mại. Có nhiều doanh […]

Xem thêm
nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại

  Nhượng quyền thương mại (franchise) là một hoạt động thương mại. Theo đó, bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.   Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn […]

Xem thêm
Khách hàng tiêu biểu
EnglishVietnamese