thành lập doanh nghiêp

[:vi]Thành lập doanh nghiệp[:en]Business establishment[:]

[:vi]

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn thành lập doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên giỏi, Công ty Luật TNHH Minh Tín sẽ giúp quý khách tiết kiệm thời gian, chi phí và hơn hết, chất lượng dịch vụ hoàn hảo là điều chúng tôi mang lại cho khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Công ty sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn các vấn đề sau:

1.1 Tư vấn thành lập Doanh nghiệp

–  Loại hình doanh nghiệp: lựa chọn loại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng dựa trên các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp;

–  Đặt tên doanh nghiệp: lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp;

–  Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ngành nghề kinh doanh theo pháp luật hiện hành (phù hợp với quy định của pháp luật);

–  Địa chỉ trụ sở, thành viên/cổ đông sáng lập (phù hợp với quy định của pháp luật);

–  Vốn điều lệ: tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp để thành lập doanh nghiệp, những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh);

–  Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp;

–  Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

1.2 Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

–  Thay đổi vốn điều lệ, loại hình doanh nghiệp;

–  Thay đổi cổ đông, thành viên sáng lập của công ty, người đại diện theo pháp luật;

–  Thay đổi tên doanh nghiệp;

–  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

–  Thay đổi, chuyển nhượng phần vốn góp;

–  Thay đổi, bổ sung ngành kinh doanh;

–  Các nội dung khác liên quan.

1.3 Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

–  Lựa chọn loại hình chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với yêu cầu kinh doanh của khách hàng.

–  Địa điểm thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền:

  Công ty sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

–  Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;

–  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

–  Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

–  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;

–  Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu công ty;

–  Đại diện cho khách hàng đăng công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử quốc gia (từ ngày 01/7/2015 là thủ tục bắt buộc).

thành lập doanh nghiêp
Công ty luật Minh Tín hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

  Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp thường xuyên có các hoạt động pháp lý như làm việc với các cơ quan Nhà nước, đàm phán, ký kết hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo,… hay chính sách, giả quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, tranh chấp với khách hàng hoặc đối tác. Luật Minh Tín sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề này thông qua dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH TÍN

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: 02435.558.410 (112)

Email: info@luatminhtin.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý Khách hàng!

Trân trọng.

[:en]

With many years of experience in consulting and establishing businesses, Minh Tin Law Firm will help you save time and cost with perfect service quality that we bring to customers using the service ours.

1. The company will advise customers to choose the following issues

1.1. Established business consulting

–  Type of business: choose the type that suits the requirements of customers based on the provisions of law for each type of business;

–  Name businesses: select and look up business names;

–  Business registration field: business lines according to current law provisions (according to the provisions of law);

–  Address of head office, founding members / shareholders (in accordance with the provisions of law);

–  Chartered capital: advising on appropriate charter capital to establish enterprises, industries requiring legal capital (suitable to each business line);

–  Consulting internal business related issues;

–  Complete profile of business establishment.

1.2. Consultation on changing the contents of business registration

–  Change of charter capital and type of enterprise;

–  Change of shareholders, founding members of the company, legal representative;

–  Change the business name;

–  Change of head office address;

–  Change, transfer of contributed capital;

–  Change and addition of business areas;

–  Other related content.

1.3. Consultation to set up branches, representative offices and business locations

–  Select the type of branch, representative office, business location in accordance with customers’ business requirements;

–  Locations for establishing branches, representative offices and business locations.

2. Performing tasks as authorized

The company will perform the work according to the authorization of the customer at the competent State agencies to register for the establishment of the business. Change the content of business registration, establishment of branches, representative offices, business locations as required.

The work contents are specifically done as follows:

–  Representing customers to submit, withdraw and receive documents at the Business Registration Office;

–  Track the process of processing and notify the results of submitted documents;

–  Receive business registration certificate, certificate of establishment of a branch or representative office;

–  Proceeding to apply for seal registration and contact marking for enterprises;

–  Receive certificate of seal and company seal;

–  Representing customers to publish information on the national electronic portal (from July 1, 2015 is a compulsory procedure).

thành lập doanh nghiêp
Business establishment

During operation, businesses often have legal activities such as working with state agencies, negotiating, signing contracts, drafting contracts, checking the legality of documents drafted by customers, … or policies and solutions related to complaints and disputes with customers or partners.

Minh Tin Law will assist businesses in resolving these issues through regular legal advisory services for businesses.

For more information about other legal services, please contact Minh Tin Law Firm at:

Phone: 024.3555.8410/0915.177.856

HOTLINE: 0902.267.116

Email: info@luatminhtin.vn

Address: 4th floor, Ha Thanh Plaza Building, 102 Thai Thinh Street, Dong Da District, Ha Noi City

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *