Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn - Công ty Luật TNHH Minh Tín
Hotline:
0902.267.116

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

 

Việc sinh con chưa đăng ký trong thời hạn 60 ngày thì phải đăng ký theo thủ tục đăng ký quá hạn.

1. Trình tự thực hiện:

– Cha, mẹ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Sau khi kiểm tra đã đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (được uỷ quyền) Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 1 bản chính giấy khai sinh. Số lượng bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh. Song thủ tục đăng ký khai sinh cán bộ tư pháp hộ tịch trả lại hồ sơ, 1 bản chính giấy khai sinh, bản sao giấy khai sinh cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai sinh. Trong trường hợp người đi khai sinh chưa nộp đủ giấy tờ hợp lệ hoặc cần phải xác minh, cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.

– Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 

dang-ky-khai-snh-qua-han

 

2. Hồ sơ đăng ký khai sinh quá hạn

 Hồ sơ được lập thành 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

– Giấy tờ phải nộp: Phiếu cung cấp thông tin đăng ký khai sinh quá hạn (cá nhân tự viết hoặc tham khảo mẫu tại UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký khai sinh); Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế (bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh…) nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng: Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng). Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

– Giấy tờ phải xuất trình: Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn); Bản chính Giấy chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ em.

3. Nơi nộp hồ sơ: UBND xã, phường, thị trấn giống như Đăng ký khai sinh đúng hạn.

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày, trường hợp cần xác minh thì không quá 5 ngày.

5. Lệ phí: Miễn lệ phí.

Lưu ý: Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

No comments yet.

Trả lời

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial