Quyền sử dụng đất – Quy định về luật đất đai

quyền sử dụng đất

  Quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất khai thác các thuộc tính của đất đai một cách hợp pháp. Phục vụ cho mục đích của mình và quyền chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

quyền sử dụng đất
Quy định pháp luật về quyền sử dụng đất

* Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:

– Được Nhà nước giao đất;
– Được Nhà nước cho thuê đất;
– Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
– Do được người khác chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

* Căn cứ chấm dứt quyền sử dụng đất:

– Bị Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, mục đích an ninh, quốc phòng hoặc do vi phạm pháp luật đất đai;
– Trên thực tế diện tích đất không còn nữa.

* Chuyển quyền sử dụng đất:

  Là việc người có quyền sử dụng đất có thể chuyển quyền này cho người khác bằng một trong các hình thức: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng, góp vốn, thế chấp và bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

* Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất:

  (1) Hợp đồng chuyển đổi: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng cho nhau theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về đất đai. Chuyển đổi quyền sử dụng đất là chuyển quyền sử dụng một cách trọn vẹn.
  (2) Hợp đồng chuyển nhượng: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng cho bên nhận chuyển nhượng. Còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai.

  (3) Hợp đồng thuê: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn. Còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai.
  (4) Hợp đồng thế chấp: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên thế chấp dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên nhận thế chấp. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

  Trên đây quy định về luật đất đai. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp ích được cho bạn đọc có thêm kiến thức về luật đất đai.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

Sharing is caring!

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese