Thực hiện hợp đồng | Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng | Luật Minh Tín

Hotline:
      Miền Bắc                     Miền Nam
45737657_181290969478408_300901916949348352_n0902.267.116     45737657_181290969478408_300901916949348352_n0932.103.586 

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Tư vấn, giám sát thực hiện hợp đồng

  Hợp đồng kinh tế bao giờ cũng gắn với hoạt động sản xuất, tái sản xuất và trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh. Do đối tượng của hợp đồng kinh tế liên quan đến sản xuất kinh doanh để nhằm mục đích phát sinh lợi nhuận. Cộng thêm giá trị của hợp đồng kinh tế thường rất lớn nên khi ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế các bên phải hết sức thận trọng.
  Công ty Luật TNHH Minh Tín cung cấp dịch vụ tư vấn, giám sát thực hiện hợp đồng kinh tế, cụ thể như sau:
– Tư vấn hợp đồng kinh tế:

+ Tư vấn về chủ thể tham gia hợp đồng;

+ Tư vấn về cam kết của các bên trong hợp đồng theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng;

+ Tư vấn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

+ Tư vấn về các trường hợp hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu…
– Giám sát việc thực hiện hợp đồng:

giám sát thực hiện hợp đồng

Công ty luật Minh Tín hỗ trợ doanh nghiệp giám sát thực hiện hợp đồng

+ Hướng dẫn khách hàng thực hiện hợp đồng theo tiến độ và cách thức thực hiện theo nội dung hợp đồng;

+ Đánh giá việc đối tác thực hiện hợp đồng;

+ Giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng…

  Cụ thể: tư vấn xác định thời điểm giao, nhận hàng hóa, thời điểm thực hiện hợp đồng. Thực hiện hợp đồng theo cam kết, quyền lợi của khách hàng khi bị đối tác xâm phạm. Thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh…
  Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế: một số nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế như tư vấn về hình thức hợp đồng; tư vấn về các điều khoản chính, điều khoản thông thường, điều khoản tùy nghi của hợp đồng; tư vấn về cách thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán của hợp đồng; tư vấn về thời hạn, địa điểm thực hiện hợp đồng; tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng; tư vấn thời điểm giao kết hợp đồng; tư vấn về vi phạm hợp đồng, chế tài xử phạt; tư vấn về sửa đổi nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng; tư vấn các nội dung khác liên quan… Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng kinh tế; tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.
  Các loại hợp đồng kinh tế thông dụng được tư vấn tại Công ty Luật TNHH Minh Tín gồm: hợp đồng mua bán hàng hoá; hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BBC); hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư; các loại hợp đồng dịch vụ như hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật, hợp đồng dịch vụ tư vấn, hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, hợp đồng dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại, hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu, hợp đồng đại lý gia công, hợp đồng cho thuê hàng hoá, hợp đồng nhượng quyền thương mại.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề thực hiện dự án và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

No comments yet.

Trả lời