dân chủ luận giải

[:vi]Dân chủ luận giải[:en]Democratic interpretation[:]

[:vi]

  Theo Wikipedia: “Dân chủ là một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình. Thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thể chế tương tự”.

  Hay theo quan điểm của Abraham Lincoln, ngay từ năm 1863 khi cuộc nội chiến Mỹ kết thúc, ông đã cho rằng dân chủ là chính quyền của dân, do dân và vì dân: “Một chính quyền của dân, do dân, và vì dân sẽ không thể bị diệt vong”. Chúng ta có thể hiểu “của dân” đó là sản phẩm chung của mọi thành viên trong xã hội, “do dân” chính là việc người dân cùng nhau thỏa hiệp lập nên, và “vì dân” sứ mệnh cốt yếu của chính phủ ở đây là phục vụ tốt nhất các nhu cầu mà người chủ sở hữu đã lập nên nó. Hiểu một cách khái quát nhất, theo Giáo sư Trần Quốc Vượng, Dân chủ có thể được định nghĩa là “Dân là chủ và Dân làm chủ”. Ở đây, theo suy luận của người viết thì “Dân là chủ” chính là nói về vị thế, và “Dân làm chủ” ý nói tính chủ động của người làm chủ, ở đây chính là toàn thể Nhân dân.

  Về nguồn gốc của dân chủ                                                   

  Trong cuốn sách với tựa đề Origins of Democracy in Ancient Greece4 (tạm dịch: Các nguồn gốc của dân chủ trong nhà nước Hy lạp cổ đại) các tác giả cùng nhất trí rằng: Dân chủ có nguồn gốc từ Hy lạp cổ đại. Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên tại Hy Lạp, được ghép từ chữ demosnhân dânkratosquyền lực. Nghĩa là quyền lực nhân dân, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 đến thứ 4 TCN để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một số thành bang Hy lạp. Nổi bật nhất là thành phố Anthena sau cuộc nổi dậy của dân chúng vào năm 508 TCN. Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy ý niệm về Dân chủ trong xã hội đã hình thành từ khá lâu trong lịch sử nhân loại. Là một trong những quan niệm đỉnh cao mà con người xây dựng nên trong quá trình tồn tại của mình.

dân chủ luận giải
Nguồn gốc của dân chủ

  Các thành tố cốt lõi của nhà nước dân chủ

  Đối diện với một thuật ngữ đã có khởi nguồn từ xa xưa trong lịch sử, hẳn chúng ta đều phải dè dặt khi nói về các yếu tố mà nội hàm của nó muốn truyền đạt. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây phần lớn tại các nước văn minh tiến bộ, ai cũng thừa nhận vai trò của dân chủ trong xã hội. Vậy, một nhà nước Dân chủ phải cần hội tụ những thành tố nào? Và đâu là yếu tố cốt lõi?. Theo quan điểm của người viết thì một ý niệm, một quan điểm để được coi là khuôn vàng thước ngọc, được coi là tinh hoa của nhân loại, được hầu hết các dân tộc có sự đa dạng về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng chấp nhận thì nó phải mang các giá trị nhân bản, phục vụ số đông, và hướng thiện:

  Thứ nhất, Nhà nước dân chủ phải bảo vệ quyền con người của mọi công dân. Theo quan điểm của K. Cácmác5 thì:“Trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội”. Như vậy có thể thấy vị trí trung tâm và quan trọng hàng đầu của con người trong một xã hội. Vì con người là chủ nhân của sản phẩm họ sáng tạo ra, đó là Nhà nước. Do vậy trong mọi hoạt động của mình, nhà nước phải luôn coi trọng và đặt phẩm giá của con người lên hàng đầu. Bởi họ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Từ việc ban hành luật pháp, bảo đảm những quyền cơ bản phải lấy con người ra làm trung tâm soi chiếu.

  Tại Khoản 1 Điều 1 Luật cơ bản của Cộng hòa Liên bang Đức quy định về nhân phẩm – nhân quyền – giá trị pháp lý của các quyền cơ bản: “1. Phẩm giá con người bất khả xâm phạm. Tôn trọng và bảo vệ nó là nhiệm vụ của tất cả các cơ quan nhà nước”. Ngược về lịch sử, trong bản Hiến pháp nước Mỹ, mười tu chính đầu tiên gọi là Bill of Rights đảm bảo cho công dân các quyền như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng… Tất cả các khái niệm về quyền công dân trong đó được xây dựng trên cơ sở giả thiết rằng, Nhà nước và Chính phủ tồn tại là để phục vụ nhân dân. Con người có quyền là vì họ là người chứ không phải vì nguồn gốc xuất thân, dân tộc, giới tính… Mọi công dân đều có những quyền xác định, quyền tự nhiên bất khả xâm phạm mà không một chính phủ nào có quyền tước đoạt hay hạn chế. Bản Hiến pháp mà mọi quốc gia có được chính là trên cơ sở sự đồng thuận của mọi thành viên trong xã hội trao quyền cho Nhà nước chứ không phải được lập ra để Nhà nước ban quyền cho người dân.

dân chủ luận giải
Con người là vị trí trung tâm của xã hội – Dân chủ luận giải

  Thứ hai, Nhà nước dân chủ phải là mẫu hình trong đó không ngừng theo đuổi tôn chỉ thượng tôn pháp luật, coi quyền lực pháp luật là lẽ công bằng. Nhà nước, tất cả các cơ quan nhà nước, tất cả các tập thể và từng cá nhân, không phụ thuộc vào nguồn gốc xuất thân và địa vị người đó nắm giữ, đều phải tuân thủ pháp luật. Bởi vậy, pháp luật phải nghiêm minh và rõ ràng để ai cũng biết và tuân thủ. Khi vi phạm thì ai cũng như ai, phải đối diện với sự trừng phạt thích đáng. Ngay từ xa xưa, người Việt chúng ta cũng đã hòa nhịp khát vọng chung của nhân loại về một xã hội coi trọng pháp luật: “Thương em anh để trong lòng/ Việc quan anh cứ phép công anh làm” hay mong muốn “Pháp luật bất vị thân”. Hàn Phi Tử7 thì cho rằng: “Pháp luật không được hùa theo kẻ sang. Sợi dây dọi không uốn mình theo cây gỗ cong. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu. Cho nên điều sửa chữa được sự sai lầm của người trên, trị được cái gian của kẻ dưới, trừ được loạn, sửa được điều sai, thống nhất đường lối của dân không gì bằng pháp luật”.

  Thứ ba, một Nhà nước dân chủ cần đảm bảo cho sự tham gia tích cực của công dân trong chính trị và đời sống dân sự. Lấy việc ban hành Hiến pháp là một minh chứng. Bởi Hiến pháp là một đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia, quy định những vấn đề chung nhất về quyền của công dân, cơ quan nhà nước nên việc lấy ý kiến của người dân hay trưng cầu dân ý cần phải được tôn trọng. Mặc dù cách quy định khác nhau, song Hiến pháp các quốc gia trên thế giới đều đề cập đến hai cách thức chính. Trong đó nhân dân sử dụng quyền lực của mình, đó là thực hiện một cách trực tiếp (thông qua bầu cử, trưng cầu ý dân…) và gián tiếp (thông qua các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan đại diện dân cử). Thực tiễn trên thế giới cho thấy, trong việc xây dựng và sửa đổi hiến pháp, người dân cũng sử dụng quyền lực thông qua cả hai cách này. Trong đó cách thức trực tiếp ngày càng được coi trọng và áp dụng nhiều hơn so với trước đây. Để thể hiện và bảo vệ chủ quyền nhân dân, thông thường hiến pháp các nước chỉ có thể được thông qua với sự chấp thuận của nhân dân (qua trưng cầu ý dân).

  Tiếp đến, đảm bảo sự tham gia của công dân vào việc hình thành xã hội dân sự. Xã hội dân sự được hiểu là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của các công dân như đảng phái, công đoàn, hợp tác xã, nhóm,… thực hiện mối liên hệ giữa công dân với Nhà nước, không để cho Nhà nước áp bức các công dân của mình. Tại các nước dân chủ thì lẽ tất yếu trong xã hội là người dân tham gia vào việc hoạch định, thực hiện chính sách và giám sát nhà nước, thực hiện phản biện xã hội. Chúng ta đều không thể phủ nhận vai trò của phản biện xã hội đối với sự phát triển của xã hội. Mọi cá nhân, tổ chức cần có sự bình quyền trong việc tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm để đóng góp vào dòng chảy chung kiến tạo một xã hội tiến bộ. Theo quan điểm của Ngô Bảo Châu8 thì: “Người biết phẫn nộ, biết trăn trở chính là người tạo ra động lực thay đổi xã hội, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.

  Có thể nói, dân chủ là một mục tiêu mà tất cả các quốc gia trên thế giới cần hướng đến. Ý niệm dân chủ không phải là điều gì đó quá xa xôi, bởi bản thân nó là một nhu cầu tất yếu của mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cũng giống như việc ăn, ngủ, nghỉ, nó chỉ là sự thừa nhận những giá trị tự nhiên hay tuân theo luật tự nhiên mà con người đã hiển nhiên sở hữu từ thủa hồng hoang. Người viết xin mượn lời của N.M.Voskresenskaia9 trong cuốn Chế độ Dân chủ, Nhà nước và xã hội thay lời tạm kết:“Tất cả chúng ta đều phải học qua trường học dân chủ. Kể cả người vừa bước vào đời cũng như người đã trải qua nhiều kinh nghiệm sống. Vì khát vọng tự do có thể là bẩm sinh nhưng thực hành dân chủ thì phải học mới biết”.

  Trên đây là những chia sẻ của Luật Minh Tín về dân chủ luận giải. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp bạn đọc có kiến thức và hiểu thêm về vấn đề dân chủ luận giải.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

Vũ Khỏe

1 Bách khoa toàn thư mở;

2 Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ;

3 Giáo sư sử học, khảo cổ học;

4 Do đại học California ấn hành ngày 11/1/2007;

5 Nhà tư tưởng người Đức;

6 Luật về các quyền của Mỹ;

7 Học giả nổi tiếng Trung quốc thời chiến quốc, đề xuất tư tưởng Pháp trị;

8 Giáo sư toán, giành giải Fields;

9 Giáo sư chính trị học của Nga.

[:en]

According to Wikipedia: “Democracy is a form of state in which all members are involved in making decisions about their issues. Usually by voting to elect representatives in parliament or similar institutions.

Or from Abraham Lincoln’s point of view, since 1863 when the American Civil War ended, he had argued that democracy is the government of the people, by the people and for the people: “A government of the people, by the people, and for people will not be perished ”. We can understand that “people’s” is the common product of all members of society, “the people” is the fact that people together make compromises, and “for the people” the essential mission of the government Here is to best serve the needs that the owner has set up.

Understand the most general way, according to Professor Tran Quoc Vuong, Democracy can be defined as “People are owners”. Here, in the opinion of the writer, “People are masters” is about the position, and “People own” means the initiative of the owner, here is the whole People.

About the origin of democracy

In the book entitled Origins of Democracy in Ancient Greece4, the authors agreed that: Democracy originated from ancient Greece. This term appears first in Greece, grafted from the word demos – people and kratos – power. Meaning is the power of the people, between the 5th and 4th centuries BC, to indicate that the political system exists in some Greek cities. The most prominent is the city of Anthena after the popular rebellion in 508 BC.

Thus, we can see that the concept of democracy in society has formed for a long time in human history. It is one of the top notions that people build in their existence.

dân chủ luận giải
The origin of democracy

The core elements of the democratic state

Facing a term that has originated in history, we must be conservative when it comes to the elements that its inner meaning wants to convey. From ancient times, from East to West mostly in advanced civilized countries, everyone acknowledges the role of democracy in society.

So, what elements must a Democratic state need to converge? And what is the core factor?

From the writer’s point of view, a concept, a viewpoint to be considered a golden mold, is considered the quintessence of mankind, most ethnic groups have cultural diversity, customs and credit threshold of acceptance, it must bring the human values, serve the majority, and guide the good:

–  First, the Democratic State must protect the human rights of all citizens. In view of K. 5, “In its realism, human nature is a combination of social relations.” Thus can see the central and important position of people in a society. Because people are the owners of the products they create, it’s the State.

Therefore, in all of its activities, the state must always respect and put human dignity first. Because they are both a goal and a driving force of development. From the enactment of the law, ensuring that basic rights must take people as a screening center.

In Clause 1 Article 1 Basic Law of the Federal Republic of Germany provides for human dignity – human rights – the legal value of basic rights: “1. Dignity of inviolable people. Respecting and protecting it is the duty of all state agencies”. In contrast to history, in the Constitution of the United States, the first ten amendments called the Bill of Rights ensure citizens rights such as freedom of speech, freedom of assembly, religious freedom…

All of the concepts of civil rights are built on the assumption that the State and Government exist to serve the people. Human rights are because they are people, not because of origin, ethnicity, gender…Every citizen has unspoken rights and natural rights without any government having the right to deprive or restrict. The Constitution that every country has is based on the consensus of all members of society to empower the State and not be established for the State to grant rights to the people.

dân chủ luận giải
Human is the center of society

–  Secondly, the Democratic State must be a model in which to constantly pursue the supremacy of the law, considering the legal power to be fair. The state, all state agencies, all collectives and individuals, regardless of the origin and status of the person they hold, must obey the law. Therefore, the law must be strict and clear for everyone to know and comply with. When violating, everyone, like anyone, faces appropriate punishment.

From ancient times, our Vietnamese people have also harmonized the common aspirations of mankind in a lawful society: “Love my brother to keep in his heart / The mandarin’s work, let him do it” or desire “Fa law unfriendly “. Han Phi Tu7 said: “The law is not allowed to follow people. The string does not bend me along the curved tree. When the law was enforced, the wise could not, and the brave men did not dare to compete. When it comes to treating the wrong, it does not avoid the great spirit, and rewarding the right does not leave out the miser. So the thing that fixes the wrongs of the above, treats the time of the under, except for rebellion, corrects the wrong, unifies the ways of the people with nothing by law ”.

–  Third, a Democratic State needs to ensure the active participation of citizens in politics and civilian life. Taking the constitution is a testament. Because the Constitution is a basic law of each nation, regulating the most common issues of the rights of citizens and public authorities, the opinion of people or referendum needs to be respected. Although the rules are different, the Constitution of the nations of the world refers to two main ways. In which people use their power, that is to do it directly (through elections, referendum …) and indirectly (through state agencies, especially the great agencies). elected representatives.

Practices around the world show that, in the construction and amendment of the constitution, people also use power through both ways. In it, the direct method is increasingly valued and applied more than before. In order to express and protect people’s sovereignty, the constitution of the countries can normally be adopted with the approval of the people (through referendum).

Next, ensure citizen participation in the formation of civil society. Civil society is understood as a society in which various organizations of citizens such as parties, unions, cooperatives, groups, etc., make a connection between citizens and the State, not letting for the State to oppress its citizens.

In democratic countries, it is inevitable in society that people participate in planning, implementing policies and overseeing the state, implementing social criticism.

We all cannot deny the role of social criticism of social development. All individuals and organizations need to have the right to freely express their opinions and opinions to contribute to the general flow of creating a progressive society. From Ngo Bao Chau’s point of view, “People who are angry and anxious are the ones who create the driving force for social change, making society better and better”.

It can be said that democracy is a goal that all countries in the world need to aim for. The idea of ​​democracy is not something too far away, because it is an essential need of each of us in daily life. Just like eating, sleeping, and resting, it is just a recognition of natural values ​​or a natural law that people have obviously possessed from the wild.

The writer asked to borrow the words of N.M.Voskresenskaia9 in the Democratic Regime, the State and society replaced the conclusion: “We all must learn through democratic schools. Even people who have just entered life and who have experienced many life experiences. Because the desire for freedom can be innate but democratic practice must learn to know.

The above is the sharing of the Law of the Faith on interpretation. Hoping with what the Minh Tin Law will give you will have knowledge and understand more about the issue of democratic interpretation.

For more detailed advice legal service, please contact Minh Tin Law Firm at tel. – 0243.555.8410 / 0914179856 or send it to the mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

Author “Vu Khoe”

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *