Hợp đồng kinh tế | Tư vấn thương thảo, soạn thảo hợp đồng kinh tế

Hotline:
      Miền Bắc                     Miền Nam
45737657_181290969478408_300901916949348352_n0902.267.116     45737657_181290969478408_300901916949348352_n0932.103.586 

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Thương thảo, soạn thảo hợp đồng kinh tế

  Đàm phán hợp đồng là thực hiện một hoặc nhiều cuộc đối thoại, thương lượng giữa các bên có quan hệ đối tác với nhau. Nhằm mục đích tiến đến một thoả thuận chung đáp ứng yêu cầu của các bên tham gia đàm phán. Ở giai đoạn đàm phán hợp đồng, chưa phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên đàm phán. Đàm phán hợp đồng thường xảy ra trước khi ký kết hợp đồng. Nhưng cũng có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (trong các trường hợp đàm phán để sửa đổi, bổ sung hợp đồng).
  Nguyên tắc áp dụng trong đàm phán hợp đồng là nguyên tắc tự do thỏa thuận trong Bộ luật Dân sự. Sự tự do thỏa thuận trong đàm phán là nguyên tắc chủ đạo nhưng phải dựa trên cơ sở phù hợp với sự điều chỉnh của các quy định pháp luật.
  Phương thức đàm phán được thực hiện qua những đề nghị mời đàm phán. Việc gửi lời mời và việc chấp nhận lời mời đàm phán là bước khởi đầu của tiến trình đàm phán của các bên. Lời mời đàm phán chỉ là khởi đầu của một phía muốn giao dịch, nên chưa là một đề nghị giao kết hợp đồng. Suốt quá trình đàm phán, kể cả đến thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán, các bên vẫn có quyền thay đổi nội dung đàm phán lại hoặc đàm phán bổ sung trước khi ký kết hợp đồng.

soạn thảo hợp đồng kinh tế

Công ty luật Minh Tín hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế

  Hậu quả nếu đàm phán bị thất bại: không có qui định pháp lý nào ràng buộc các bên phải chịu trách nhiệm khi đàm phán bị thất bại. Mỗi bên trong đàm phán có quyền từ bỏ cuộc đàm phán, ngay cả vào giờ chót, mà không phải chịu bất cứ một trách nhiệm bồi thường nào kể cả về chi phí phát sinh trong quá trình đàm phán. Thời gian tiến hành đàm phán và cơ hội kinh doanh có thể bị mất đi do đàm phán thất bại.
  Công ty Luật TNHH Minh Tín hỗ trợ khách hàng trong việc thương thảo, soạn thảo các hợp đồng kinh tế theo yêu cầu qua các giai đoạn:
  Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu của khách hàng liên quan đến đàm phán hợp đồng. Tại giai đoạn này xác định được yêu cầu cụ thể của khách hàng, phải làm rõ được mục đích mà khách hàng đòi hỏi, mong muốn đạt được.
  Giai đoạn 2: Đàm phán, soạn thảo, tham gia ký kết hợp đồng kinh tế. Tại giai đoạn này cần xác định chủng loại hợp đồng đàm phán và ký kết; tìm hiểu cụ thể tình hình phía đối tác của khách hàng mình; xác định nguồn luật điều chỉnh quan hệ của loại hợp đồng cần đàm phán, ký kết; lên phương án, kế hoạch, tiến trình đàm phán; tiến hành đàm phán sơ bộ, ban đầu với đối tác của khách hàng; chuẩn bị dự thảo hợp đồng để chủ động đi vào đàm phán chính thức; cùng với khách hàng tham gia đàm phán hợp đồng; kiểm tra hoàn chỉnh, thông qua dự thảo hợp đồng để đảm bảo sự nhất trí hai bên đối tác và tham mưu cho khách hàng chính thức ký kết hợp đồng.

  Để được tư vấn chi tiết trong vấn đề thương thảo, soạn thảo hợp đồng kinh tế và các hỗ trợ pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín – Điện thoại: 0243.555.8410/0902.267.116.

No comments yet.

Trả lời