Chuyên mục: Tư vấn hợp đồng
tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

  Kinh doanh bảo hiểm là một hoạt động kinh doanh thương mại đang phát triển nhanh chóng trong giai đoạn hiện nay. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi. Theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm […]

Xem thêm
giám sát thực hiện hợp đồng

Tư vấn, giám sát thực hiện hợp đồng

  Hợp đồng kinh tế bao giờ cũng gắn với hoạt động sản xuất, tái sản xuất và trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh. Do đối tượng của hợp đồng kinh tế liên quan đến sản xuất kinh doanh để nhằm mục đích phát sinh lợi nhuận. Cộng thêm […]

Xem thêm
soạn thảo hợp đồng kinh tế

Thương thảo, soạn thảo hợp đồng kinh tế

1. Đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế a. Đàm phán  Đàm phán hợp đồng là thực hiện một hoặc nhiều cuộc đối thoại, thương lượng giữa các bên có quan hệ đối tác với nhau. Nhằm mục đích tiến đến một thoả thuận chung đáp ứng yêu cầu của các bên tham gia […]

Xem thêm
Khách hàng tiêu biểu
EnglishVietnamese