Chuyên mục: Xử lý nợ khó đòi
thu hồi nợ là gì

Thu hồi nợ là gì? Các hình thức thu hồi nợ

1.  Thu hồi nợ là gì? Ý nghĩa của việc thu hồi nợ –  Thu hồi nợ: là việc chủ nợ yêu cầu khách nợ thanh toán các khoản tiền, tài sản khác đến hạn hoặc quá hạn theo hợp đồng/thỏa thuận giữa chủ nợ và khách nợ; hoặc theo quyết định của cơ quan […]

Xem thêm
đơn thi hành án

Soạn đơn yêu cầu thi hành án

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hạn chế những trường hợp người phải THA có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc THA, sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, đương sự nên làm đơn yêu cầu thi hành án gửi […]

Xem thêm
Khách hàng tiêu biểu
EnglishVietnamese