Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Tín | Tư vấn luật toàn quốc | Dịch vụ luật sư

Hotline:
      Miền Bắc                     Miền Nam
45737657_181290969478408_300901916949348352_n0902.267.116     45737657_181290969478408_300901916949348352_n0932.103.586 

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Sở hữu trí tuệ

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

1. Căn cứ pháp lý
– Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009
– Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
– Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.
2. Tiến hành tra cứu nhãn hiệu
2.1 Tra cứu nhãn hiệu (logo) không có đối chứng (tra cứu sơ bộ) Continue Reading →

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Thế nào là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ?

  Luật Sở hữu trí tuệ quy định đối tượng sở hữu trí tuệ gồm 3 nhóm chính:

–  Sở hữu công nghiệp

–  Bản quyền tác giả

–  Quyền liên quan đến giống cây trồng vật nuôi

  Với bất kì hành vi xâm phạm nào đối với 3 đối tượng nêu trên đều được coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Continue Reading →

Li xăng, chuyển nhượng

  Li xăng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN): là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao). Cho phép cá nhân, tổ chức khác (bên nhận quyền sử dụng –  thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Continue Reading →

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

  Nhãn hiệu là một từ, cụm từ, tên, ký tự, một bản phác thảo hay một hình tượng trưng. Nhãn hiệu được sử dụng bởi cá nhân hoặc công ty nhằm phân biệt sản phẩm/dịch vụ của cá nhân/công ty này với sản phẩm/dịch vụ của cá nhân/công ty khác. Continue Reading →