Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án - Công ty Luật TNHH Minh Tín
Hotline:
0902.267.116

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án

Quản lý dự án là một quá trình phức tạp, bao gồm công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án và kích thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với các chi phí, chất lượng và khả năng thực hiện chuyên biệt. Nói một cách khác, Quản lý dự án là công việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt thời gian thực hiện Dự án nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra.
Một dự án đầu tư đều có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc rõ ràng nhưng thông thường đều phải trải qua 4 giai đoạn gồm:
+ Giai đoạn hình thành Dự án;
+ Giai đoạn phát triển Dự án;
+ Giai đoạn thực hiện và quản lý Dự án;
+ Giai đoạn kết thúc dự án.
Mỗi giai đoạn của Dự án có một ý nghĩa nhất định đối với nhà đầu tư. Nếu giai đoạn hình thành của Dự án thể hiện quá trình hiện thực hóa các ý tưởng của Nhà đầu tư vào thực tế thì giai đoạn phát triển Dự án nhà đầu tư phải tận dụng mọi nguồn lực kinh tế, xã hội để thúc đẩy Dự án phát triển. Đến giai đoạn thực hiện và quản lý Dự án, Nhà đầu tư cần phải xây dựng và hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý để vận hành được quá trình thực hiện Dự án. Giai đoạn kết thúc Dự án, nhà đầu tư có thể đánh giá tính hiệu quả, phù hợp từ việc thực hiện Dự án của mình.
Thực tiễn cho thấy giai đoạn thực hiện và quản lý dự án là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình thực hiện Dự án. Để dự án được thực hiện và quản lý hiệu quả thì công tác Quản lý Dự án phải được chú trọng và mang tính chuyên nghiệp hơn, nó tỷ lệ thuận với quy mô, chất lượng và năng lực cũng như tham vọng của chính Chủ đầu tư. Thực tiễn cho thấy Dự án có yêu cầu cao về chất lượng hoặc được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế… đòi hỏi phải có một Ban quản lý dự án có năng lực thực sự, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Quản lý Dự án là một vấn đề hết sức cần thiết đối với quá trình thực hiện Dự án, do đó Nhà đầu tư phải lưu ý về các vấn đề pháp lý và trú trọng việc xây dựng, hoàn thiện Ban quản lý dự án.
Ban quản lý dự án là một thành phần quan trọng của dự án, đó là một tổ chức do Chủ đầu tư thành lập, có nhiệm vụ điều hành, quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án. Các thành phần của Ban quản lý dự án có thể thay đổi theo các giai đoạn của dự án. Song song để Ban quản lý dự án cũng như quá trình thực hiện dự án hoạt động hiệu quả, nhà đầu tư cần được tư vấn pháp lý kịp thời và nhanh chóng.
Trong trường hợp dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật như các dự án xây dựng bệnh viện, khách sạn, khu liên hợp thể thao hay công trình hạ tầng kỹ thuật… thì cần thiết phải sử dụng các dịch vụ tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp.
Nhà đầu tư cần lưu ý rằng, một trong những lý do chủ yếu của việc thất bại, chậm trễ hay vượt ngân sách của các dự án nguyên nhân là do sự yếu kém hoặc thiếu kinh nghiệm trong việc Quản lý dự án. Do đó, song song với việc thành lập Ban quản lý Dự án thì nhà đầu tư cần có tổ chức tư vấn pháp lý hoặc Luật sư chuyên về Pháp luật Kinh tế để được tư vấn pháp lý trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.
Trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư, chủ đầu tư có thể gặp vấn đề khó khăn về mặt pháp lý nhưng không thể tự mình giải quyết như: Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để thuê đất, thuê văn phòng, liên quan đến luật lao động và tuyển dụng, các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nước ngoài như: Chuyển nhượng vốn; Chuyển đổi hình thức đầu tư; Tăng/giảm vốn điều lệ; Mở rộng chức năng; Soạn thảo nội qui, quy chế; Thảo ước lao động tập thể; Chuyển giao máy móc, công nghệ; Ký kết các Hợp đồng Mua bán hàng hóa… Để giải quyết được các vấn đề một cách nhành và hiệu quả nhất, nhà đầu tư phải gắn bó với tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia pháp lý.
Công ty Luật TNHH Minh Tín cung cấp các Dịch vụ tư vấn liên quan đến lĩnh vực Quản lý Dự án:
– Tư vấn liên quan đến tổ chức, cơ cấu của Ban quản lý Dự án;
– Tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện Dự án bao gồm: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Dự án đầu tư, Chủ dự án đầu tư; Tư vấn, thực hiện các công việc theo Ủy quyền của Chủ dự án đầu tư với các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

No comments yet.

Trả lời

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial