Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án - Công ty Luật TNHH Minh Tín
Hotline:
0902.267.116

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án

Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án
Quá trình thực hiện, quản lý dự án là một quá trình phức tạp, bao gồm công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án và kích thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với các chi phí, chất lượng và khả năng thực hiện chuyên biệt. Một dự án đầu tư đều có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc rõ ràng nhưng thông thường đều phải trải qua 4 giai đoạn gồm: Giai đoạn hình thành Dự án; Giai đoạn phát triển Dự án; Giai đoạn thực hiện và quản lý Dự án; Giai đoạn kết thúc dự án.
Thực tiễn cho thấy giai đoạn thực hiện và quản lý dự án là giai đoạn quan trọng nhất. Để dự án được thực hiện và quản lý hiệu quả thì công tác Quản lý dự án phải được chú trọng và mang tính chuyên nghiệp hơn, nó tỷ lệ thuận với quy mô, chất lượng và năng lực cũng như tham vọng của Nhà đầu tư. Do đó, Nhà đầu tư phải lưu ý về các vấn đề pháp lý và trú trọng việc xây dựng, hoàn thiện Ban quản lý dự án.
Ban quản lý dự án là một thành phần quan trọng của dự án, đó là một tổ chức do Nhà đầu tư thành lập, có nhiệm vụ điều hành, quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án. Các thành phần của Ban quản lý dự án có thể thay đổi theo các giai đoạn của dự án. Song song để Ban quản lý dự án cũng như quá trình thực hiện dự án hoạt động hiệu quả, nhà đầu tư cần được tư vấn pháp lý kịp thời và nhanh chóng.
Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, Nhà đầu tư có thể gặp các vấn đề khó khăn về mặt pháp lý nhưng không thể tự mình giải quyết được như: Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để thuê đất, thuê văn phòng; Các vấn đề liên quan đến luật lao động, các quy định liên quan việc tuyển dụng; Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam như: Chuyển nhượng vốn; Chuyển đổi hình thức đầu tư; Tăng/giảm vốn điều lệ; Mở rộng chức năng; Soạn thảo nội qui, quy chế; Thảo ước lao động tập thể; Chuyển giao máy móc, công nghệ; Ký kết các Hợp đồng Mua bán hàng hóa… Để giải quyết được các vấn đề nêu trên một cách nhanh và hiệu quả nhất, Nhà đầu tư thường phải gắn bó với một tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp hoặc một chuyên gia pháp lý giỏi trong lĩnh vực đầu tư.
Công ty Luật TNHH Minh Tín cung cấp các Dịch vụ tư vấn liên quan đến quá trình thực hiện Dự án:
– Tư vấn liên quan đến tổ chức, cơ cấu của Ban quản lý Dự án;
– Tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện Dự án bao gồm: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Dự án đầu tư, Chủ dự án đầu tư; Tư vấn, thực hiện các công việc theo Ủy quyền của Chủ dự án đầu tư.

No comments yet.

Trả lời

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial