Đầu tư - Công ty luật Minh Tín | Tư vấn luật toàn quốc | Dịch vụ luật sư

Hotline:
      Miền Bắc                     Miền Nam
45737657_181290969478408_300901916949348352_n0902.267.116     45737657_181290969478408_300901916949348352_n0932.103.586 

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Đầu tư

  Hoạt động đầu tư (gọi tắt là đầu tư) là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động, và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

  Vậy muốn thực hiện một hoạt động đầu tư cần trang bị những kiến thức gì? Hãy để chúng tôi – Luật Minh Tín giúp bạn làm điều đó.

Tư vấn pháp luật quá trình thực hiện dự án

  Quá trình quản lý, thực hiện dự án là một quá trình phức tạp. Bao gồm công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án và kích thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó. Nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với các chi phí, chất lượng và khả năng thực hiện chuyên biệt. Continue Reading →

Lập dự án đầu tư

  Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

  Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư thông qua báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi. Continue Reading →

Chuyển nhượng dự án đầu tư

  Theo quy định hiện hành của Luật đầu tư, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

  Điều kiện thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư:

Continue Reading →

Mua bán doanh nghiệp

  Mua bán doanh nghiệp là gì? Pháp luật quy định thế nào về thủ tục mua bán doanh nghiệp? Luật Minh Tín sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán được thành công và theo đúng quy định của pháp luật. Continue Reading →