KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kiểu dáng công nghiệp  là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, […]