Giải quyết tranh chấp - Công ty Luật TNHH Minh Tín
Hotline:
0902.267.116

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Giải quyết tranh chấp

Hợp đồng kinh tế khi phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết như thế nào? Đa phần trong các hợp đồng Kinh tế luôn có một điều khoản liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. Thông thường điều khoản giải quyết tranh chấp quy định cơ quan giải quyết tranh chấp là tòa án hoặc trung tâm trọng tài kinh tế. Tuy nhiên để tiến hành giải quyết tranh chấp theo hợp đồng kinh tế không phải là một vấn đề đơn giản. Việc lựa trọn cơ quan giải quyết tranh chấp cũng là một vấn đề hết sức khó khăn.
Công ty Luật TNHH Minh Tín với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đại diện cho khách hàng để giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng kinh tế có thể đưa ra một số thực tiễn liên quan đến việc giải quyết tranh chấp:
Lựa trọn phương thức giải quyết tranh chấp: Nếu các bên không thể tiến hành thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp thì bắt buộc các bên phải lựa trọng hình thức tài phán để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng. Thương lượng, hòa giải là rất khó thực hiện trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Lựa trọn cơ quan giải quyết tranh chấp: Nếu các bên có thỏa thuận cơ quan giải quyết tranh chấp là tòa án hoặc trung tâm trọng tài thì áp dụng sự thỏa thuận của các bên. Nếu giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, thời gian giải quyết có thể ngắn nhưng chi phí liên quan đến việc giải quyết thường rất lớn. Nếu giải quyết tranh chấp tại tòa án có thẩm quyền thì thời gian tiến hành giải quyết có thể bị kéo dài do quá trình tố tụng. Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án đôi khi chưa được người vi phạm nghĩa vụ tôn trọng, nhưng nó là cơ sở để yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ của mình

No comments yet.

Trả lời

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial