Giải quyết tranh chấp - Công ty luật Minh Tín | Tư vấn luật toàn quốc | Dịch vụ luật sư

Hotline:
      Miền Bắc                     Miền Nam
45737657_181290969478408_300901916949348352_n0902.267.116     45737657_181290969478408_300901916949348352_n0932.103.586 

Chào mừng quý khách ghé thăm website Công ty Luật Minh Tín

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp lao động

  Trong quá trình tham gia vào quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động có thể phải đối mặt với mâu thuẫn dẫn tới tranh chấp lao động trong doanh nghiệp, tổ chức.

  Vậy, tranh chấp lao động là gì? Nó có đặc điểm như thế nào? Có những loại tranh chấp lao động nào? Trong bài viết này, Công ty Luật Minh Tín sẽ giải đáp cụ thể những câu hỏi trên. Continue Reading →

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

  Kinh doanh bảo hiểm là một hoạt động kinh doanh thương mại đang phát triển nhanh chóng trong giai đoạn hiện nay. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi. Theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Khi giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã đạt được sự thoả thuận, các bên sẽ lập Hợp đồng bảo hiểm để ràng buộc quan hệ pháp lý trong quan hệ bảo hiểm. Continue Reading →

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Tranh chấp hợp đồng xây dựng là gì?

  Có rất nhiều tranh chấp có thể phát sinh bởi các nguyên nhân khác nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng. Nếu các tranh chấp này đã được dự liệu ngay trong hợp đồng thì khi phát sinh các bên sẽ có cơ chế giải quyết. Nhưng nếu tranh chấp này chưa được các bên dự liệu khi soạn thảo và ký kết hợp đồng thì sẽ dẫn tới việc giải quyết kéo dài mà hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, gây thiệt hại về kinh tế cho các bên. Continue Reading →

Giải quyết tranh chấp

  Hợp đồng kinh tế khi phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết như thế nào? Đa phần trong các hợp đồng kinh tế luôn có một điều khoản liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. Thông thường điều khoản giải quyết tranh chấp quy định cơ quan giải quyết là tòa án hoặc trung tâm trọng tài kinh tế. Tuy nhiên để tiến hành giải quyết tranh chấp theo hợp đồng kinh tế không phải là một vấn đề đơn giản. Việc lựa trọn cơ quan giải quyết cũng là một vấn đề hết sức khó khăn. Continue Reading →