phiên tòa độc lập xét xử

[:vi]Độc lập xét xử – Một nhu cầu tất yếu[:en]Independent trial of the case – an indispensable need[:]

[:vi]

“Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại” J.b.Say

  Có thể đưa ra nhận định rằng luật pháp trong mọi thời đại luôn là một trong những cứu cánh đối với mỗi quốc gia, là phương thức để bảo đảm sự ổn định và bảo vệ công lý. Ý chí chung của tất cả thành viên trong một xã hội văn minh tạo nên luật pháp, nhưng tự luật pháp không thể hiện thực hóa được sức mạnh của nó. Mà nó phải nhờ đến một thiết chế được coi là thành lũy cuối cùng bảo vệ công lý2 đó là Tòa án, với một phương châm rất thiết thực “Công lý không dựa vào quyền lực thì bất lực, quyền lực không dựa vào công lý thì tàn bạo”

  Quyền lực mà người viết đề cập phần trên là hệ quả từ những phán quyết của Tòa án. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng để có được những phán quyết công bằng hợp pháp thì vấn đề độc lập trong việc xét xử của Tòa án phải là yếu tố tiên quyết. “Độc lập” theo từ điển Tiếng Việt nghĩa là tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác. Bởi thế cho nên trong hoạt động xét xử, yêu cầu về sự độc lập sẽ là căn cứ đảm bảo cho tính khách quan, vô tư và lẽ công bằng.

độc lập xét xử
Tòa án nhân dân – độc lập xét xử

  Cơ sở pháp lý của nguyên tắc độc lập xét xử tại Việt Nam

  Trước tiên, nguyên tắc trên là một trong số ít nguyên tắc được ghi nhận trong Hiến Pháp Việt Nam. Khoản 2 Điều 103 Hiến pháp năm 2013 quy định: “2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm”.

  Điều 23 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 với quy định:

  “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm.

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm dưới bất kỳ hình thức nào thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật”.

  Điều 12 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 cũng quy định như sau:

  “1. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

  2. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, việc giải quyết việc dân sự của Thẩm phán dưới bất kỳ hình thức nào”.

  Điều 9 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định:

  “1. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

  2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

  Điểm qua các căn cứ pháp lý nêu trên, chúng ta có thể thấy pháp luật Việt Nam khá coi trọng vấn đề độc lập xét xử của Tòa án, từng bước theo xu thế chung của pháp luật thế giới. Bởi nhiều nước phát triển từ lâu đã coi nguyên tắc độc lập của tòa án là một trong những nguyên tắc cốt lõi cho việc bảo vệ công lý như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ…vv. Năm 1748, Montesquieu4 đã đề cập đến mô hình tam quyền phân lập (sự phân quyền của Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp – the Separation of powers) trong tác phẩm “Tinh thần pháp luật” của mình, ông khẳng định rằng để đảm bảo sự tự do thì 3 cơ quan này phải hoạt động độc lập theo cơ chế cân bằng, kiểm soát và kiềm chế lẫn nhau (checks and balances).

phiên tòa độc lập xét xử
Phiên tòa độc lập xét xử

  Vậy, nội dung căn bản về sự độc lập xét xử của Tòa án gồm những gì?

  Thứ nhất, trong xét xử Tòa án phải độc lập với các cơ quan khác. Tòa án là cơ quan độc lập để nhân danh Nhà nước bảo vệ pháp luật cho nên không thể bị áp lực từ phía các cơ quan khác ngay cả cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng bởi luật pháp có tính áp dụng chung, mọi cá nhân, tổ chức đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, không ai được đứng trên pháp luật. Kim chỉ nam duy nhất để Tòa án căn cứ khi xét xử là các quy định của pháp luật, luôn luôn theo tôn chỉ “Thượng tôn pháp luật”.

  Thứ hai, Tòa án phải độc lập với cơ quan Tòa án cấp trên. Mặc dù về mặt tổ chức thì tòa án địa phương phải chịu sự quản lý của Tòa án nhân dân tối cao, nhưng về mặt xét xử thì tòa cấp dưới phải hoàn toàn độc lập với tòa cấp trên tránh việc chỉ đạo án, chưa xử đã biết nội dung bản án ..vv

  Thứ ba, thành viên của Hội đồng xét xử phải độc lập với nhau. Tầm quan trọng của nguyên tắc này được hiến định tại Khoản 2 và 4 Điều 103 Hiến pháp năm 2013 như sau: “2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 4. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số”. Sự độc lập của Thẩm phán, Hội thẩm ở đây mới đảm bảo được tính khách quan của bản án, bởi họ là những cá nhân riêng biệt có suy nghĩ và chính kiến của riêng mình dù đó là ý kiến thiểu số hay đa số thì đều được ghi nhận. Việc áp dụng nguyên tắc trên sẽ tránh được sự độc đoán, áp đặt đảm bảo cho phán quyết chung mang tính hợp pháp, có căn cứ. Có lẽ đây chính là ý nghĩa căn bản cho vấn đề có sự tham gia của Hội thẩm trong Hội đồng xét xử.

  Có thể tạm kết với một nhận định rằng “Pháp luật phải giống như cái chết không khoan dung bất kỳ ai” 6 và để hiện thực điều này thì chúng ta phải đặt nguyên tắc độc lập của Tòa án vào đúng vị trí của nó, mọi sự ngụy biện, làm sai lệch nguyên tắc này sẽ là rào cản trong vấn đề cải cách tư pháp, sẽ là bước thụt lùi so với văn minh nhân loại. Người viết chợt nhớ đến biểu tượng đẹp về Nữ thần công lý7 (Lady justice) với: một tay cầm cân – tượng trưng cho sự suy xét cẩn trọng, công bằng; một tay cầm thanh kiếm – tượng trưng cho sức mạnh cưỡng chế; và một dải băng bịt kín đôi mắt – tượng trưng cho sự vô tư, không bị tác động bởi ngoại cảnh.

  Trên đây là những chia sẻ của Luật Minh Tín về độc lập xét xử. Hy vọng với những gì Luật Minh Tín đưa ra sẽ giúp bạn đọc có kiến thức và hiểu thêm về vấn đề độc lập xét xử.

  Để được tư vấn chi tiết hơn, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Minh Tín theo số điện thoại – 0243.555.8410/0914179856 hoặc gửi vào hòm thư info@luatminhtin.vn.

Vũ Khỏe

1 Nhà kinh tế chính trị Mỹ;

2 Lời của người viết;

3 Câu nói của Pascal- Nhà toán học, vật lý, triết gia người Pháp (1623-1662);

4 Montesquieu- Nhà tư tưởng chính trị người Pháp (1689-1755);

5 Nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp luật;

6 Như số 4;

7 Nhân vật nữ được cách điệu trong thần thoại Hy Lạp- biểu tượng cho công lý.

[:en]

“Without the legal judgments, the freedom is only a river of destruction” J.b.Say.

It can be said that laws of all ages are always one of the ends for each country, a way to ensure stability and protect justice. The common will of all members in a civilized society constitutes the law, but the law itself cannot make its power. But it must rely on an institution that is considered the last stronghold of justice that is the Court, with a very practical motto “Justice does not rely on power, powerlessness, power not based on justice brutal “.

The power that the writer mentioned above is a consequence of the judgments of the Court. Therefore, we understand that in order to obtain judicial fair judgments, the independent issue of the Court’s trial must be a prerequisite. “Independent” in Vietnamese dictionary means that you exist, operate, do not rely on or depend on anyone, on something else. Therefore, in the trial, the requirement for independence will be the basis for ensuring objectivity, impartiality and fairness.

độc lập xét xử
The People’s Court

The legal basis of the principle of independent trial in Vietnam

First of all, the above principle is one of the few principles recognized in the Vietnamese Constitution. Clause 2 of Article 103 of the 2013 Constitution states: “2. Judges and jurors adjudicated independently and only obey the law; strictly prohibiting agencies, organizations and individuals from intervening in the trial of judges and jurors.”

Article 23 Criminal Procedure Code 2015 with regulations:

“Judges and jurors adjudicated independently and only obey the law. Agencies, organizations and individuals are strictly forbidden to interfere in the trial of judges and jurors.

Agencies, organizations and individuals that intervene in the trial of judges and jurors in any form shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, sanctioned for administrative violations or subject to criminal prosecution in accordance with the law”.

Article 12 of the 2015 Civil Procedure Code also stipulates as follows:

“1. Judges, people’s jurors adjudicated civil cases, judges settled civil matters independently and only obeyed the law.

2. Agencies, organizations and individuals are strictly forbidden to intervene in the trial of judges, people’s jurors and the handling of civil matters by judges in any form.”

Article 9 of the Law on Organization of People’s Courts in 2014 stipulates:

“1. Judges and jurors adjudicated independently and only obey the law; agencies, organizations and individuals are strictly prohibited to intervene in the trial of judges and jurors in any form.

2. Individuals, agencies and organizations that intervene in the trial of judges and jurors shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or prosecuted. criminal duty in accordance with the law”.

Through the above-mentioned legal grounds, we can see that Vietnamese law attaches great importance to the independent trial of the Court, step by step following the general trend of world law. Because many developed countries have long considered the principle of independence of the courts as one of the core principles for the protection of justice such as Korea, Japan, America … etc. In 1748, Montesquieu4 mentioned the isolated righteous model (the decentralization of Legislative, Executive, Justice – the Separation of powers) in his “Legal Spirit”, which he affirmed to To ensure freedom, these 3 agencies must operate independently according to the mechanism of mutual balance, control and control (checks and balances).

phiên tòa độc lập xét xử
Trial of the case

So, what is the basic content of the Court’s independence?

–  First, in trial the Court must be independent of other agencies. The Court is an independent body in the name of the State to protect the law so it cannot be pressured by other agencies even from state agencies and Party agencies because of common law, every fish All employees and organizations must live and work under the Constitution and laws, no one can stand on the law. The only guideline for the Court based on trial is the provisions of law, always following the principle of “Thuong ton law”

–  Second, the Court must be independent of the higher Court. Although, in terms of organization, the local court is subject to the administration of the Supreme People’s Court, but in terms of trial, the lower court must be completely independent of the higher court to avoid directing the sentence or not already know the contents of the judgment .. etc

–  Third, members of the Trial Panel must be independent of each other. The importance of this principle is set forth in Clauses 2 and 4 of Article 103 of the 2013 Constitution as follows: “2. Judges and jurors adjudicated independently and only obey the law; 4. The People’s Court adjudicates collectively and decides by majority. The independence of Judges and Assessors here ensures the objectivity of the judgment, because they are separate individuals with their own thoughts and opinions whether it is a minority opinion or a majority are recorded. The application of the above principle will avoid authoritarianism, impose guarantees for a common and legal judgment. Perhaps this is the basic meaning for the issue with the participation of jurors in the Trial Panel.

It is possible to conclude with a statement that “the law must be like death without tolerance of anyone” 6 and in order to realize this, we must put the principle of independence of the Court in its place. any sophistication and distortion of this principle will be a barrier to judicial reform, which will be a step backwards against human civilization. The writer suddenly remembered the beautiful symbol of Justice God 7 (Lady justice) with: a weight handle – symbolizing a careful, fair consideration; a hand holding a sword – symbolizing the force of coercion; and a bandage covering the eyes – symbolizing impartiality, not affected by the external environment.

Above is the sharing of the Law of Minh Tin on independent trial. Hoping with what the Minh Tin Law will give you will have knowledge and understand more about the issue of independent trial.

For more detailed advice, please contact Minh Tin Law Firm at phone number – 0243.555.8410 / 0914179856 or send it to mailbox info@luatminhtin.vn.

We hope to receive your cooperation!

Best regards.

Author “Vu Khoe”

[:]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *