Chuyển nhượng dự án đầu tư

  Theo quy định hiện hành của Luật đầu tư, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc […]