102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
(+84)902.267.116
info@luatminhtin.vn

Category: ĐẠI DIỆN THI HÀNH ÁN

thi hành án

Đại diện thi hành án

Hoạt động thi hành án dân sự (THADS) là việc thực hiện hóa phán quyết của cơ quan tài phán (Tòa án hoặc Trọng tài) được thể hiện tại bản án, có hiệu lực pháp luật của các cơ quan, tổ chức này. Như vậy, thi hành án dân sự không phải là hoạt động…
Read more

thời hiệu thi hành án

Thời hiệu thi hành án dân sự

1. Cách tính thời hiệu yêu cầu thi hành án Thời hiệu yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi hành án; người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án. Hết thời hạn đó thì mất quyền yêu…
Read more

đơn thi hành án

Soạn đơn yêu cầu thi hành án

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hạn chế những trường hợp người phải THA có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc THA, sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, đương sự nên làm đơn yêu cầu thi hành án gửi…
Read more