Làm thế nào để Bản án có hiệu lực thi hành?

hỏi đáp thi hành án

Câu hỏi: Tháng 01/2018, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh đã ra Bản án với nội dung ông Nguyễn Văn T phải hoàn trả tôi số tiền 600 triệu đồng, thời hạn thanh toán đến hết tháng 06/2018.

Nay đã quá thời hạn, tôi đã nhiều lần yêu cầu nhưng ông T vẫn không thanh toán. Vậy, tôi có thể yêu cầu cơ quan nào giải quyết và làm thế nào để Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành

(Câu hỏi của anh Đinh Văn H ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Căn cứ theo quy định của pháp luật, sau khi bản án dân sự có hiệu lực nếu bên có nghĩa vụ không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thì người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xem xét, giải quyết.

Đương sự (bao gồm người được thi hành và người phải thi hành án) có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác yêu cầu thi hành án. Việc yêu cầu thi hành án phải kèm theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Theo Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành hoặc đã thi hành một phần thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành.

Về thẩm quyền thi hành án dân sự:

Theo khoản 1, Điều 35, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì cơ quan thi hành án cấp huyện sẽ có thẩm quyền thi hành đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành dân sự cấp huyện có trụ sở.

Hiện nay, cơ quan thi hành án cấp huyện là Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Cơ quan thi hành án cấp tỉnh là Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về việc ra quyết định thi hành án:

Theo khoản 1, Điều 36, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Toà án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải chủ động ra quyết định đối với phần bản án, quyết định sau đây:

(a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí;

(b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

(c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản cho đương sự;

(d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Toà án chuyển giao hoặc do đương sự giao trực tiếp, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án và phân công chấp hành viên tổ chức thi hành.

Ngoài những trường hợp theo khoản 1, Điều 36 nêu trên, Thủ trưởng cơ quan thi hành dân sự chỉ ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án.

Nếu đã có đơn yêu cầu thi hành án rồi nhưng cơ quan thi hành án vẫn chưa cưỡng chế thi hành án thì bạn có quyền khiếu nại cơ quan thi hành án để được xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề thi hành án hoặc các dich vụ pháp lý khác, Quý khách vui lòng liên hệ tới Công ty Luật TNHH Minh Tín theo:

Số điện thoại: 024.3555.8410/0915.177.856

HOTLINE: 0902.267.116

Email: info@luatminhtin.vn

Rất mong được hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng.

Sharing is caring!

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese